THERAPIE & COACHINGLeven is een hele kunst.
Het is een kunst om midden in de realiteit van het snel veranderende leven -met de uitdagingen en het lijden die daar (soms) bij hoort- te blijven staan, vooruit te kijken en verder te komen op een gezonde manier. Juist in het leven van alledag, zijn er voor iedereen soms dingen die je zou willen maar die niet lukken waar je zelf geen grip op krijgt. We hebben allemaal een geschiedenis die ons heeft gevormd en beïnvloed. Vaak speelt het nog steeds een rol in ons leven hier en nu. Ondanks dat we daar vaak niet meer door willen laten beïnvloeden, doet dat het (vaak onbewust) wel. Coaching en therapie kan hierin een grote hoopgever zijn. Het helpt om met mildheid eerlijk naar jezelf te kijken, grip te krijgen op verandering, gezonde(re) relaties te ontwikkelen, Beter weten wat je wil, en het verwerken en helen van wat je nu nog (vaak onbewust) beïnvloed en zo meer rust, tevredenheid, vrede en vreugde te leven – met alle gevolgen van dien.

Coaching en therapie als geschenk
Ondanks de positieve gevolgen kan het vaak een hele stap zijn om een afspraak te maken en te starten aan een traject. Door eerdere slechte ervaringen, of gedachtes als ‘Ik los het zelf wel op’, ‘ik ben toch niet gek, het lukt nog prima’, ‘ik doe nog harder mijn best’, ‘ik weet toch niet precies wat er aan de hand’, of ‘…’, weerhouden je van een traject.
Misschien helpt het om coaching en therapie te zien als geschenk aan jezelf en de mensen om je heen. Een manier om sneller, duurzamer en dieper je doelen te bereiken. Iemand die met je mee kijkt en loopt. Naast je staat.

Ik bied kortdurende coaching en therapie voor (jong)volwassenen om in het leven van alledag, te kijken naar dingen die je wel zou willen maar (soms) niet lukken. Realistisch en hoopvol.
Daarin hoop ik op herstel en groei van de relatie met jezelf, relaties met anderen en binnen gezinnen en generaties. Met alle gevolgen van dien.

Werkwijze
Als coach en therapeut zet ik mijn ervaring en kennis als wetenschapper in. Daarnaast ben ik betrokken en ga ik voor verbinding. Meestal werk ik in 1-4 series van vijf sessies van 1-1,5 uur. Daarin begin ik met het opstellen van een plan, waarin we doelen opstellen en de richting bepalen.
In de behandeling werk ik integratief. Dat betekent dat ik:
1. uit de verschillende psychologische stromingen oefeningen en kennis inzet. Uitgangspunt is altijd dat deze passend zijn bij jou als persoon en bij je doelen en vragen. Ik werk o.a. met bewezen effectieve methodes als Cognitieve Gedragstraining, Voice Dialogue, Mindfulness en Actieve Imaginatie.
2. vanuit een holistisch mensbeeld werk. De mens als eenheid van geest, ziel en lichaam. Ik vind het belangrijk om aandacht te schenken aan groei en eventuele blokkades in al deze facetten (bv. je fysieke gesteldheid, je denken, je voelen, je gedrag, je geloofsleven).
een verzamelplaats van hoopgevers voor het dagelijks leven

MISSIE

Als Praktijk van Hoop geloven we dat om te hopen je de ander nodig hebt. Want de praktijk van het dagelijks leven is soms een hele kunst.

We geloven dat er in het leven van alledag hoop is op meer grip, inzicht, verbinding, vrede en vreugde.

VISIE

De Praktijk van Hoop wil de expertise en middelen die ze hebben inzetten voor diverse (groepen) mensen. Kinder-, jongeren- en volwassentherapie, coaching, training, advies, oudertafels zijn onderdelen van de Praktijk van Hoop, die in samenhang met elkaar en gericht op de mens ingezet kunnen worden.fragment uit 'the Creation of Man' (1958) van Marc ChagallVragen?
Meer weten?
Afspraak maken?

Neem gerust contact op.